Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS): Cartrefi gofal i oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref

Sut i gwblhau eich SASS os ydych yn rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref.

Os ydych yn rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref, roedd yn ofynnol eich bod yn cwblhau a chyflwyno SASS â phwyslais gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol). erbyn 15 Tachwedd 2017.

Cwblhau'r SASS oedd y cam cyntaf fel rhan o broses drosglwyddo Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2018.

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More