Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Diogelwch tân: canllawiau ar gyfer safleoedd gwarchod plant

Ffyrdd i warchodwyr plant ddiogelu eu hunain a’r plant dan eu gofal rhag tân.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi'r canllawiau hyn i helpu gwarchodwyr plant i gadw eu hunain, a'r plant yn eu gofal, yn ddiogel rhag tân.

Mae'r canllawiau hyn yn gymwys i safleoedd gwarchod plant domestig sydd eisoes wedi'u cofrestru neu sy'n gwneud cais i gofrestru. Nid ydynt yn gymwys i fathau eraill o gyfleusterau gofal plant..