Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cathwasiaeth fodern a gwiriadau recriwtio

Canllawiau atodedig ar gaethwasiaeth fodern a’r gwiriadau y mae AGC yn disgwyl i ddarparwyr eu gwneud ar gyfer gweithwyr asiantaeth.

Mae'n ofynnol fod gan ddarparwyr gwasanaethau systemau dethol a fetio trwyadl ar waith ar gyfer eu holl staff a'u gwirfoddolwyr.

Darllenwch y canllawiau isod ar gaethwasiaeth fodern a’r gwiriadau y mae AGC yn disgwyl i ddarparwyr eu gwneud ar gyfer gweithwyr asiantaeth.