Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: canllaw ar ymweliadau gan yr Unigolyn Cyfrifol

Cyngor ar ofynion Rheoliadau i Unigolion Cyfrifol.

Datblygwyd y canllawiau hyn er mwyn rhoi cyngor ac eglurder i ddarparwyr cofrestredig, unigolion cyfrifol ac arolygwyr AGC ar y disgwyliadau o ran cynnal a chofnodi ymweliadau chwarterol unigolion cyfrifol â gwasanaethau rheoleiddiedig