Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Hyfforddiant i reolwyr a staff cartrefi gofal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae nifer o adnoddau o'r diwrnod hyfforddi ar 30 Awst 2022 ar gael ar-lein.

Yn dilyn diwrnod astudio rheolwyr cartref gofal Iechyd Cyhoeddus Cymru, bellach gall darparwyr gael mynediad at recordiadau fideo, cynnwys rhyngweithiol, a gwybodaeth ac offer defnyddiol ar-lein(Dolen allanol).

Mae angen y cyfrinair canlynol i gael mynediad at y modiwl: CHCM2022.

Mae ffurflen werthuso ar ddiwedd y modiwl i roi eich barn a’ch adborth i Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch PHW.TGT@wales.nhs.uk.