Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cyd-adolygiad Thematig o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cyhoeddi eu Cyd-adolygiad Thematig o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol.

Mae'r adroddiad yn gwneud 23 o argymhellion ar gyfer gwella. 

Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar y cyd ar wefan AGIC (Dolen allanol).