Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adroddiad Monitro Amddiffyn Oedolion 2010-2012

Mae'r adroddiad yn trafod y prif ganfyddiadau o gyhyddiadau o gamdrin dros gyfnod o ddwy flynedd.

Dyma’r bedwaredd flwyddyn y mae AGGCC wedi paratoi adroddiad ar ddata am honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae adroddiad eleni yn ystyried y prif nodweddion sy’n codi o’r data a gasglwyd dros y ddwy flynedd rhwng 1 Ebrill 2010 a 31 Mawrth 2012. 

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys y dystiolaeth ansoddol a gasglwyd trwy ein gwaith gydag eiriolwyr ar ran pobl hyˆn a hwyluswyd gan Age Cymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More