Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gwneud Gwahaniaeth: Sicrhau canlyniadau da i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion canfyddiadau adolygiad Cymru gyfan o Blant Mewn Angen 2012-13.

Canfyddiadau allweddol

  • Mae rhai awdurdodau lleol yn ceisio trawsnewid Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant trwy roi’r pwyslais yn ôl ar y berthynas gwaith cymdeithasol ac ar sgiliau a barn broffesiynol gweithwyr cymdeithasol.
  • Mae gwaith cymdeithasol ar adegau yn rhy fiwrocrataidd ac yn canolbwyntio ar systemau yn hytrach nag ar bobl.
  • Roedd ymarferwyr gwaith cymdeithasol yn cydnabod bod angen hyfforddiant a chefnogaeth I ymgysylltu’n effeithiol â phlant a theuluoedd.
  • Dywedodd plant a phobl ifanc a’u teuluoedd fod eu perthynas â gweithwyr Cymdeithasol yn wael. Mae’r berthynas hon yn allweddol er mwyn sicrhau canlyniadau da i blant a phobl ifanc.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More