Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiadau cenedlaethol a thematig

Pob blwyddyn rydyn ni'n cwblhau rhaglen o arolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol a thematig o wasanaethau cymdeithasol a gofal.

Mae ein rhaglen blynyddol o arolygiadau ac adolygiadau cenedlaethol yn darparu gor olwg o themâu penodol led led Cymru. Wedi eu cwblhau rydyn ni'n paratoi adroddiadau o safon uchel ar ein tystiolaeth i Weinidogion Cymru, pobl sy'n llunio polisiau a'r cyhoedd er mwyn cyfrannu at wella gwasanaethau cymdeithasol a gofal.

Mae ein adolygiadau yn ateb cwestiynau allweddol ac yn archwilio materion rydym ni neu pobl sy'n llunio polisïau eisiau gwybod mwy amdanynt.