Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Astudiaethau achos arolygu ar y cyd ag Estyn

Ar y cyd ag Estyn, rydym yn arolygu lleoliadau gofal plant nas cynhelir. Lle y bo'n berthnasol, rydym yn adrodd ar enghreifftiau o arferion effeithiol a nodwyd yn ystod yr arolygiad. Mae hyn yn ychwanegol at yr adroddiad arolygu a gaiff ei gyhoeddi ar gyfer pob arolygiad.