Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Llythyr adolygu perfformiad blynyddol awdurdodau Lleol 2018/19: Cyngor Dinas Casnewydd

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi ein gwerthusiad o berfformiad gwasanaethau cymdeithasol (gwasanaethau oedolion a phlant) yn ystod 2018/19.

It also sets out how we are planning to review performance over the coming year.

Our intention to publish these letters was set out in our Code of Practice for performance review of local authority social services, which we implemented in April 2019.